top of page

Föreläsningar och workshops

Jag finns tillgänglig för föreläsningar, workshops och kurser. Tillsammans med dig utformar vi alltid utbildningen efter dina behov och önskemål. Vi kan också sätta ihop program som passar bra för
t.ex. en kollovecka eller kanske en teambuildingdag.


Nedan finns exempel på olika ämnen som jag ofta föreläser om eller utbildar i, men jag skräddarsyr också nya upplägg inom mitt kompetensområde efter önskemål. Om du har idéer om ett ämne men är osäker om det ligger inom mitt område, hör då gärna av dig så tar diskuterar vi olika möjligheter.

 
Många ämnen passar bra att ha som föreläsning på 2–4 timmar. Man kan även lägga upp relevanta ämnen som en intensivkurs över en dag, fördelat på två halvdagar eller på fyra tillfällen om 1,5–2 timmar per gång. Allt beroende på möjlighet och vilken fördjupningsgrad man önskar. 


För en kostnadsfri offert, ring 073–904 90 07 eller mejla till jessica@heuvels.se.

Vad är dans- och rörelseterapi

Dans- och rörelseterapi, eller dansterapi som det också ofta kallas, är en terapiform som för tillfället inte är så stor och välkänd i Sverige – men det betyder inte att den inte är evidensbaserad eller att det är en ny terapiform. I den här föreläsningen ges en överblick av dansterapins bakgrund och historia. Vi tittar närmare på dansterapins grundläggande tekniker och hur den kan användas vid olika problemsituationer. Vi kommer också att prata om kroppens förmåga att kommunicera utan ord, och den stora ordlösa kunskap som vi alla har och hur den kan bli en tillgång i vardagen. Detta kan kombineras med fallbeskrivningar och enklare rörelseövningar när den väljs som längre workshop. 

Kroppsspråk och bemötande

Kroppsspråket är något som vi alla använder oss av hela tiden och som inte går att stänga av – men är du verkligen medveten om vad du säger? Det här är en interaktiv föreläsning som brukar locka till många skratt men också till eftertanke och allvar. Deltagarna får aktivt prova på olika övningar, allt anpassat efter den egna förmågan, för att få en större förståelse för det egna kroppsspråket. Att titta på samspelet mellan oss människor är fascinerande, men det kan också bli omvälvande och ögonöppnande. Jag hoppas kunna inspirera och göra deltagarna mer medvetna både om det egna kroppsspråket, hur det kan påverka andra och hur kroppsspråket kan användas i jobbet, till exempel inom personlig assistans, vården eller på kontoret. 

Kroppsbild

Vad är kroppsbild och hur påverkar den oss i vardagen? 

Med utgångspunkt i den tredelade modellen om kroppsbilden utforskar vi tillsammans med hjälp av rörelse och dans hur den egna kroppsbilden ser ut. Som stöd i processen använder vi oss av det skapande mediet bild. När vi arbetar ligger fokus på att själv erfara, upptäcka och utforska sin kroppsbild, hur den påverkar oss på alla plan i livet, hur den är i rörelse och hur vi aktivt kan påverka den. 

Leda liggande dans 

Är du intresserad av att starta en grupp eller en kurs i liggande dans på din arbetsplats, men känner dig lite osäker på hur du ska lägga upp den? Vill du veta mer om vad som är viktigt att tänka på och vilka fallgroparna kan vara? Är du intresserad av hur man bygger upp bra danser för deltagarna och hur man guidar danspartnerna så att de får ut det mesta och bästa möjliga? Då är det här utbildningen för dig! Efter att själv ha lett grupper i liggande dans under flera år, delar jag med dig av min kunskap och erfarenhet. Förutom att ge deltagarna konkreta råd och tips ger jag även handledning i konsten att leda liggande dans och förklarar hur man skapar och ger rörelseglädje samt hur man ger bra förutsättningar för båda danspartnerna. 

bottom of page