top of page

Dans & Rörelse

Rörelse är vårt först språk, dans är dess poesi

Det här erbjuder jag inom dans och rörelse

Dans- och rörelseterapi

För vem passar dans och rörelseterapi?

Dans- och rörelseterapi passar alla som är motiverade att lära sig mer om sina känslor, tankar och kroppssensationer. Inom dans- och rörelseterapin är de centrala begreppen ”att göra” och ”att erfara”. Därmed är det en passande terapiform både för personer som har lätt för verbal kommunikation och analys och för personer som har lättast för och lär sig bäst genom att själv få göra och uppleva. Dans- och rörelseterapi kan vara ett väldigt bra komplement till verbala terapier som till exempel psykoterapi eller kognitiv beteendeterapi, KTB. 

Jag erbjuder dans- och rörelseterapi till enskilda individer och till grupper och det finns möjlighet till både kortare och längre terapier – allt utefter det egna behovet och behandlingsmålet. Dans- och rörelseterapin har inga begränsningar vad det gäller problematik, men används ofta vid till exempel stress, relationssvårigheter, svag självkänsla, ätstörningar, trauma, sorg, psykosomatik, social fobi, ångest, depression, utmattning, anknytningsproblem, problematik förknippad med ADHD, autism med mera. 

De som söker sig till dans- och rörelseterapi har ofta en längtan efter eller ett behov av att hitta andra sätt att uttrycka sig och lära sig på, än med ord. Kanske man helt enkelt inte finner rätt ord för sina tankar och känslor eller så har man inte möjlighet att använda sig av det verbala språket. 

VIKTIGT! Tidigare erfarenheter eller kunskap i dans är absolut inte nödvändigt. Man behöver inte kunna dansa och funktionsvariationer är inte ett hinder för att gå i dans- och rörelseterapi. 

Är du intresserad av att gå i dans- och rörelseterapi? Kontakta mig så bokar vi in ett första samtal.  

Jessica Dans o RorelseWebb0066.jpg
Dans- och rörelseterapi
Jessica Dans o RorelseWebb0050.jpg

Hur kan en dans- och rörelseterapisession se ut 

  

Exakt hur en session ser ut är svårt att återge, då sessioner kan se väldigt olika ut beroende på klientens utgångspunkt och förmågor, likaså om det är en terapisession i grupp eller individuellt.

En generell bild

Oftast börjar vi sessionen med ett inledande samtal innan vi går in i dansen, rörelsen och den skapande processen, där det finns rum för det egna fria uttrycket och formgivningen.

 

Utgångspunkten är aktuella teman, frågeställningar eller behov som kommit upp under terapin eller i behandlingsplanen. Musik och olika material, som till exempel sjalar eller bollar kan användas som stöd eller som en del i formgivningen. Efter den aktiva delen finns det alltid tid för reflektion, återkoppling och bearbetning. Det kan ske genom att försöka sätta ord på det som kom upp, genom att koppla en metafor eller annan symbol till upplevelsen eller genom att teckna, måla eller använda andra bildformliga tekniker. När man skapar bilder, metaforer och symboler är detta ofta en genväg till att hitta orden och komma till det verbala. Det hjälper också till att reflektera och integrera den kroppsliga erfarenheten, känslor och tankar med varandra och den personliga situationen eller hjälpfrågan. ​

Ett exempel 

Olle är en ung vuxen med autism, som gått i regelbunden individuell dans- och rörelseterapi hos mig under cirka 6 månader. Han kommer in i rummet och sätter sig genast på en av stolarna med benen under kroppen.

 

Vi börjar vår timme tillsammans genom att jag tar fram papper och penna och med hjälp av enkla teckningar och ord kommunicerar vi. Jag tecknar och skriver medan han använder nickningar och blickar.

 

Jag bjuder upp honom till rörelse genom att fråga om han vill dansa med mig idag. Han svarar genom att börja röra på sina fingrar på sitt karakteristiska sätt. Jag följer med honom och tillsammans rör vi på våra fingrar på hans sätt. Han leder och jag följer. Det blir startpunkten för vår dans idag. I slutet av rörelsestunden jobbar vi fortfarande med händerna men nu har armarna också fått följa med och rörelserna med händerna ser annorlunda ut, de har fått en annan karaktär och andra rörelsekvalitéer.

 

Under vår dans tillsammans har vi också bytt roller några gånger. Under korta stunder har jag varit den som leder dansen och Olle den som följer – att följa är nytt för Olle, likaså många av de rörelser som vi dansade/använde idag.

 

Vi avslutar dansen med samma ritual varje gång – en andningsövning – och alltid med samma musikstycke i bakgrunden. Därefter tar jag återigen fram papper och pennor och tillsammans tecknar, skriver och ”kluddar” vi på samma papper tillsammans tills klockan ringer. Klockans ljud är signalen att det är dags att fortsätta till nästa punkt på dagen. 

Ways of seeing
Grunden för mitt arbetssätt

Ways of Seeing är en dans- och rörelseterapeutisk metod som är inriktad på spädbarns och barns psykiska hälsa samt relationen mellan föräldrar och barn. Kärnan i dans- och rörelseterapin är tron att all form av icke-verbala handlingar är potentiell kommunikation. Inom Ways of Seeing står barnet centralt och metoden ger varje barn, oavsett ålder och förmåga, möjlighet att dela tankar och känslor i en miljö som är lekfull och som tar hänsyn till individuella behov, kommunikationsstilar och eventuella sensoriska känsligheter.

 

Målet med Way of Seeing-metoden är att stödja varje barn i att känna sig sedd, förstådd och lyssnad till genom kreativa upptäcktsfärder. Målet är även att stödja och ge föräldrar verktyg för att se, förstå, lyssna och hålla sitt barn på det sätt som just deras barn behöver. Dans, rörelse, musik, lek och övningar i kroppsmedvetenhets är de viktigaste verktygen för kommunikationen. Barnen får möjlighet att uttrycka sig samtidigt som de tränar på viktiga färdigheter i kommunikation, självreglering och socialt samspel.

 

Aktiviteterna stödjer utvecklingen av intersubjektivitet genom att hjälpa barnen (och eventuellt föräldrarna) att lära sig tänka på, prata om och läsa av icke-verbala uttryck, kroppsspråk, tankar och känslor – både sina egna och sina kompisars – genom att följa och reagera på handlingar och personliga kreativa uttryck. 

Den dans- och rörelseterapeutiska metoden Ways of Seeing är utvecklad av dr Suzi Tortora som är dans- och rörelseinriktad psykoterapeut, verksam i USA. I dagsläget är vi ett femtital terapeuter utspridda över hela världen som är utbildade, specialiserade och certifierade utövare i  metoden.

0017Print.jpg

Föreläsningar och workshops

Föreläsningar workshops

Jag finns tillgänglig för föreläsningar, workshops och kurser. Tillsammans med dig utformar vi alltid utbildningen efter dina behov och önskemål. Vi kan också sätta ihop program som passar bra fört.ex. en kollovecka eller kanske en teambuildingdag.


Nedan finns exempel på olika ämnen som jag ofta föreläser om eller utbildar i, men jag skräddarsyr också nya upplägg inom mitt kompetensområde efter önskemål. Om du har idéer om ett ämne men är osäker om det ligger inom mitt område, hör då gärna av dig så tar diskuterar vi olika möjligheter.

 
Många ämnen passar bra att ha som föreläsning på 2–4 timmar. Man kan även lägga upp relevanta ämnen som en intensivkurs över en dag, fördelat på två halvdagar eller på fyra tillfällen om 1,5–2 timmar per gång. Allt beroende på möjlighet och vilken fördjupningsgrad man önskar. 


För en kostnadsfri offert, ring 073–904 90 07 eller mejla till jessica@heuvels.se.

Föreläsningar & workshops
dans_o_rörelsepraktiken_webb0072.jpg

Vad är dans- och rörelseterapi

Dans- och rörelseterapi, eller dansterapi som det också ofta kallas, är en terapiform som för tillfället inte är så stor och välkänd i Sverige – men det betyder inte att den inte är evidensbaserad eller att det är en ny terapiform. I den här föreläsningen ges en överblick av dansterapins bakgrund och historia. Vi tittar närmare på dansterapins grundläggande tekniker och hur den kan användas vid olika problemsituationer. Vi kommer också att prata om kroppens förmåga att kommunicera utan ord, och den stora ordlösa kunskap som vi alla har och hur den kan bli en tillgång i vardagen. Detta kan kombineras med fallbeskrivningar och enklare rörelseövningar när den väljs som längre workshop. 

Kroppsspråk och bemötande

Kroppsspråket är något som vi alla använder oss av hela tiden och som inte går att stänga av – men är du verkligen medveten om vad du säger? Det här är en interaktiv föreläsning som brukar locka till många skratt men också till eftertanke och allvar. Deltagarna får aktivt prova på olika övningar, allt anpassat efter den egna förmågan, för att få en större förståelse för det egna kroppsspråket. Att titta på samspelet mellan oss människor är fascinerande, men det kan också bli omvälvande och ögonöppnande. Jag hoppas kunna inspirera och göra deltagarna mer medvetna både om det egna kroppsspråket, hur det kan påverka andra och hur kroppsspråket kan användas i jobbet, till exempel inom personlig assistans, vården eller på kontoret. 

0042Print.jpg
unnamed.jpg

Leda liggande dans

Är du intresserad av att starta en grupp eller en kurs i liggande dans på din arbetsplats, men känner dig lite osäker på hur du ska lägga upp den? Vill du veta mer om vad som är viktigt att tänka på och vilka fallgroparna kan vara? Är du intresserad av hur man bygger upp bra danser för deltagarna och hur man guidar danspartnerna så att de får ut det mesta och bästa möjliga? Då är det här utbildningen för dig! Efter att själv ha lett grupper i liggande dans under flera år, delar jag med dig av min kunskap och erfarenhet. Förutom att ge deltagarna konkreta råd och tips ger jag även handledning i konsten att leda liggande dans och förklarar hur man skapar och ger rörelseglädje samt hur man ger bra förutsättningar för båda danspartnerna. 

Danskurser

Kurse
Danskurser

Du kan köpa in en av följande kurser till ditt företag, förening eller organisation. Tillsammans med dig utformar vi alltid kursen efter dina behov och önskemål. Vi kan också sätta ihop kursprogram som passar bra för t.ex. en kollovecka eller kanske en teambuildingdag.
Nedan finns exempel på olika ämnen som jag ofta håller kurser i, men jag skräddarsyr också nya upplägg inom mitt kompetensområde efter önskemål. Om du har idéer om ett ämne men är osäker om det ligger inom mitt område, hör då gärna av dig så tar diskuterar vi olika möjligheter.


För en kostnadsfri offert, ring 073–904 90 07 eller mejla till jessica@heuvels.se

unnamed-1.jpg

Dansa liggande dans

Den här danskursen riktar sig till gammal som ung, som är sugen på att dansa och känna på rörelseglädje. Vi jobbar både med koreografier och med att skapa egna danser tillsammans. Innehållet är uppbyggt på så sätt att det passar alla nivåer. Antingen jobbar man på matta på golvet eller så väljer man att sitta på en stol eller i sin rullstol. Ingen förkunskap i dans eller liggande dans behövs. Det viktigaste är att man tycker att det är kul att dansa och röra på sig till musik.

Dans för dig med Parkinson

Nu finns möjligheten för dig med Parkinson och andra neurologiska sjukdomar att få dansa och uppleva rörelsens magi och glädje. Dans för dig med Parkinson är särskilt anpassad efter de behov och förutsättningar du har och hur du mår i stunden. I dansen tränar vi, utan att förlora fokus på dansupplevelsen eller det estetiska i dansen: balans, koordination, styrka, mjukhet och rytm. Rytmen och dynamiken i rörelserna hjälper oss att inte fastna i låsningar. Vi kommer också att använda rösten som ett instrument i dansträningen. 

Dans skapar gemenskap och glädje, och jag ser till att vi har kul ihop. Det speciella med dans är att det hjälper till att bryta känslomönster av isolation och utanförskap. I dansen är vi alla dansare och sjukdomen och andra eventuella funktionsvariationer glöms lätt bort. För mer information om dans för Parkinson som utvecklats i USA, gå gärna in på danceforpd.com. Jag har via Mark Morrison Dance Group i New York påbörjat min lärarutbildning i dans för Parkinson och har nu möjlighet att erbjuda dans för dig med Parkinson, i grupp, individuellt eller som par med privatlektioner. Jag har även möjlighet att ge privatlektioner i hemmet för dig som har svårt att komma iväg. Hör gärna av dig för mer information eller om du har frågor.

Jessica Dans o RorelseWebb0037.jpg
Jessica Dans o RorelseWebb0031.jpg

Showdans för dig med funktionsvariationer

En danskurs för dig med någon form av funktionsvariation. Vi provar på olika dansstilar och jobbar både med färdiga koreografier och att själva vara med och skapa egna danser. Kroppen, rörelsen och musiken kommer att vara våra redskap, men vi använder oss också av olika material som till exempel sjalar eller hattar för att stimulera alla sinnen och inspirera oss till dans och rörelse. Kom och upptäck rörelseglädjen! 

bottom of page